Lessen%20bij%20leendert%20logo

Parkeren op een kruispunt

Geschreven door Leendert Roos in Theorie lessen, Nieuws, Parkeren op 26 februari 2015

Waarom parkeert men zo vaak op een kruispunt? Waarom zo vaak heel dicht voor of na een kruispunt en niet buiten de verplichte vijf meter vanaf een kruispunt? Waarom komen we zo vaak tijdens rijlessen tegen dat auto’s te dicht op een kruispunt geparkeerd staan? Misschien doet u of jij dat ook wel eens. Bewust of onbewust.

Onlangs stonden in onze straat ook auto’s op het kruispunt geparkeerd. Diverse mensen –waaronder ook ondergetekende– storen  zich daaraan. Het hindert de doorstroming van het verkeer. Het zorgt voor schades. En het beperkt vaak het ‘oprijzicht’ wat nodig is om veilig het kruispunt te kunnen oversteken.

Ik ga op onderzoek uit en vertel je daar iets over.

1 Wat zegt de wijkagent?

Ik vraag de toevallig op dat moment voorbijgaande wijkagent op de fiets of parkeren op het kruispunt mag en of er wat aan gedaan kan worden. Krijg een helder antwoord: handhaving heeft geen prioriteit. Na enig doorvragen blijkt dat de agent zelf ook een vraag heeft. “Een t-splitsing, is dat kruispunt dan?” en: “Tsja, waarvandaan ga je rekenen? Neem je dan de stoep wel mee of niet?” 
Dus met andere woorden: wat is de definitie van een weg? 

2 Wat zegt de gemeentelijk handhaver?

De dienstdoende bonnenschrijvende buitendienstmedewerker van de afdeling Toezicht en Handhaving Openbare Ruimte (THOR) ‘weet’ dat het geen probleem is. “Meneer, dit is een parkeervergunningszone. Het kruispunt? Als ze een vergunning hebben, is het toch geen probleem?” 


Parkeren op een kruispunt

3 Wat zegt de wet?

Artikel 5 van de Wegenverkeerswet (WVW ’94) *1) verbiedt het hinderen van verkeer.

In het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV’90) *2) staat ‘De bestuurder mag zijn voertuig niet parkeren: a. bij een kruispunt op een afstand van minder dan vijf meter daarvan;

Dus als de parkeerwacht gaat handhaven, zou ik me kunnen voorstellen dat hij een proces-verbaal schrijft voor het overtreden van artikel 5 WVW inzake artikel 24 RVV.

Conclusie?

De politieagent in kwestie weet niet wat de definitie van een weg is en ook de gemeentelijke handhaver is in verwarring. Ondertussen parkeert m’n overbuurvrouw op aanwijzing van dezelfde agent maar even op het kruispunt, want op de stoep is een brug te ver voor hem. Dus ook die raakt in verwarring.

En nu?

Nu eerst maar hopen dat je je auto hebt weggezet voordat wijkagenten en/of handhavers dit lezen – overtuigd zijn – en er wat mee doen.

 

Laten we daarnaast in ieder geval eens kijken wat ook alweer de definitie van een weg en van een kruispunt is. Theorie en praktijk raken elkaar hier. Overduidelijk.

Kruispunt: ‘kruising of splitsing van wegen’.
Weg: ‘alle voor het openbaar verkeer opstaande wegen of paden met inbegrip van de daarin liggende bruggen en duikers en de tot die wegen behorende paden en bermen of zijkanten’. Hiertoe behoren ook trottoirs, voetpaden, voetgangersgebieden, rijwielpaden en parkeerplaatsen/-terreinen. 

Binnen vijf meter van een kruispunt is het niet toegestaan om te parkeren. Parkeren begint pas op vijf meter na het trottoir dat bij de weg kruisende weg hoort. Als je wel binnen vijf meter van een kruispunt parkeert, maak je het kruispunt een stuk onoverzichtelijker en dus gevaarlijker.

Je zou kunnen zeggen dat je binnen vijf meter van een kruispunt wel mag laden en lossen of iemand in- of uit laten stappen, maar let wel goed op: Je mag namelijk ook niet stilstaan als je gevaar of hinder kan veroorzaken.

Heb jij vragen bij deze blog? Wil jij je ervaringen ook delen? Voel je vrij om te reageren!


*1) Artikel 5 WVW ‘94

Het is een ieder verboden zich zodanig te gedragen dat gevaar op de weg wordt veroorzaakt of kan worden veroorzaakt of dat het verkeer op de weg wordt gehinderd of kan worden gehinderd.

*2) Artikel 24.1.a RVV ’90

http://wetten.overheid.nl/BWBR0004825/HoofdstukII/10/Artikel24/geldigheidsdatum_22-02-2015

Reacties

Wat zeggen anderen:

"Ja de eerste les is me heel goed bevallen! Wanneer kan ik weer? Ik had eerst een rijinstructeur die me niet zo goed begreep, en nu heb ik dat gevoel gelukkig wel!"

Ilse, Apeldoorn

Nieuwe leerling:

"Ik heb vandaag weer heel veel geleerd. En wat ik fijn vind is dat ik de rust krijg om net zoveel te oefenen tot mijn zelfvertrouwen groot genoeg is om het alleen te durven."

Marthen

Wat zeggen anderen:

"Fijn dat ik de week voorafgaand aan het rijexamen elke dag een uurtje kon lessen! Dat gaf net de doorslag om in 1x te slagen, denk ik!"

Bart, Apeldoorn

Blogs & artikelen

Onder de motorkap van de lesauto
10 september 2021
Lees meer

Rijtest voor leerlingen met autisme
29 april 2021
Lees meer

Yes, vandaag heb ik mijn rijbewijs gehaald!
27 april 2021
Lees meer

Deel deze site via je eigen social media: